© 2021 LVO Studio. All right reserved.

스크린샷 2022-01-14 오전 3.32.04.png.jpg

 

Extra Form Output
상세설명 Client : KBS 재난포털 / 비디오빌리지
세이프K - <이거아랑?!> 9 - 10화

Youtube Contents
구성 / 연출 / 촬영 / 편집 / 모션그래픽 / 사운드 / 종편

2021 - 2022 
유투브 주소 https://youtube.com/embed/6mk31oovEIg